رایگان

مدرسه تابستانه زیست فناوری: وبینار نمک زدایی آب شور به وسیله روش های فیزیکی ،شیمیایی،میکروبی

مدرسه تابستانه زیست فناوری: وبینار نمک زدایی آب شور به وسیله روش های فیزیکی ،شیمیایی،میکروبی اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/1018رشته تحصیلی:…

رایگان!

طراحی سازه های بتنی در نرم افزار Etabs

🔻 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه ارومیه با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران و سایر انجمن…

150,000 تومان

طراحی سازه های فولادی در نرم افزار Etabs

🔻 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه ارومیه با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران و سایر انجمن…

150,000 تومان

آموزش جامع طراحی فونداسیون در نرم افزار SAFE

🔻 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه ارومیه با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران و سایر انجمن…

100,000 تومان

آموزشی آباکوس Abaqus مقدماتی

🔻 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه ارومیه با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران و سایر انجمن…

200,000 تومان
پایان یافته

آچار فرانسه رابطه

چرا آچار فرانسه!؟ برقرار کردن رابطه، یک مهارت اجتماعی است. برای وارد شدن به دنیای مدرن و زندگی کردن در…

70,000 تومان