پایان یافته
کارگاه اصول سخنوری و فن‌بیان
رایگان

کارگاه اصول سخنوری و فن‌بیان

کارگاه اصول سخنوری و فن‌بیان پیش‌رویداد هشتمین مسابقه سراسری سخنرانی ترویجی دلتا اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11400/07/1918:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!