پایان یافته
رایگان

تکنیک های ovum pick up در گاو شیری

این رویداد با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با بیوتکنولوژی در دامپزشکی برگزار خواهد شد اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/2320:30رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی،…

رایگان!
پایان یافته

اولین کارگاه از سلسله کارگاه های پیش به سوی کارآفرینی در دامپزشکی 《آمادگی برای ورود به دنیای کسب و کار های نوین در دامپزشکی》

این رویداد توسط اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دامپزشکی دانشگاه های ایران با هدف آشنایی دانشجویان با کسب و کار…

50,000 تومان
پایان یافته

وبینار الایزا

وبینار با حمایت نظام دامپزشکی کرمانشاه برگزار می شود. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11400/09/0416:00رشته تحصیلی: دامپزشکی، علوم دامی

100,000 تومان