پایان یافته

کارگاه آشنایی با قطعات پایه الکترونیک و طراحی منبع تغذیه

🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:   🔶| کارگاه آشنایی با…

70,000 تومان