پایان یافته
رایگان

کارگاه آشنایی با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

سرفصل کارگاه: 1- معرفی اولیه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 2- تعریف پروژه و اجرای به صورت EPC 3- رشته‌های…

رایگان!