پایان یافته
رایگان

نشست هم اندیشی دانشگاه کارآفرین در هزاره سوم

مکان برگزاری : سالن اجتماعات پردیس  اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/03/0318:00رشته تحصیلی: کارآفرینی

رایگان!