رایگان

همایش IE Outlook چشم انداز مهندسی صنایع

هفته پژوهش در پاییز هر سال، فرصت مناسبی برای بررسی دستاورد ها و چالش های فراوری حوزه پژوهش و پزوهشگران…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

کارگاه نوآفرینی با نگاهی ویژه به نحوه نگارش Business plan

به مناسبت هفته پژوهش و اعتلای فرهنگ خلاقیت و نوآوری، مدمیک با همکاری پارک علم و فناوری نورا قصد دارد…

رایگان!