پایان یافته
پوستر رویداد
رایگان

از سلسله جلسات ژورنال کلاب مغز و اعصاب: پارکینسون ۲

✔️ آیفارمز تبریز، با همکاری انجمن علمی دانشجویی مغز و شناخت علوم پزشکی تبریز برگزار میکند: “از سری جلسات ژورنال…

رایگان!