دوره تخصصی تکنیک های الکتروشیمی

آکادمی شیمی و الکتروشیمی ایران برگزار میکند:   دوره تخصصی تکنیک های الکتروشیمی مدرس: دکتر قدسیه السادات فردوسی   سرفصل…

2,400,000 تومان

دوره تخصصی تکنیک های الکتروشیمی

آکادمی شیمی و الکتروشیمی ایران برگزار میکند:دوره تخصصی تکنیک های الکتروشیمیسرفصل ها: بررسی روش های در حال تعادل:پتانسیومتری بررسی روش های…

500,000 تومان