جلسات هم اندیشی نشریه علوم سیاسی

جلسه هفتگی اعضای هیئت تحریریه و شورای هماهنگی انجمن اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/12/2423:17رشته تحصیلی: همه‌ی…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!