نشست نقد و بررسی کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی ایران

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری رویدادستان و کمیته مسائل…

امتیاز
5.00 از 1 رأی
5.00 1 رای
رایگان!