پردازش تصاویر دیجیتال

انجمن علمی مهندسی پزشکی و برق دانشگاه نیشابور برگزار میکنند سر فصل ها: پردازش تصویر…

امتیاز
4.50 از 2 رأی
4.50 2 رای
55,000 تومان