کارگاه آموزشی شبیه سازی با نرم افزار پرتئوس

کارگاه شبیه سازی مدار با نرم افزار پرتئوس مدرس نام مدرس:جناب آقای پارسا مجیدی

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!