ارتباط با ما

خوش حال میشیم با شما آشنا بشیم!

    راه های ارتباطی

    تهران، خ آزادی، دانشگاه صنعتی شریف ، باشگاه فناوری و نوآوری شریف
    info@rooydadestan.ir