افزونه وردپرس

ایجاد رویداد ایرانی با سلیقه ایرانی

محبوب ترین قالب ها

جدیدترین دوره ها

موفقیت شما تضمین شده است

ایجاد رویداد ویژه به همراه آموزش

مقالات جدید

آموزش رایگان وردپرس

مقالات

چطور یک مقاله ISI خوب بنویسیم

برای نوشتن یک مقاله ISI خوب باید نکات کلیدی را رعایت کنیم:

اشتراک یکماهه

شما می توانید به مدت 30 روز به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

29000 تومان

اشتراک 3 ماهه

شما می توانید به مدت سه ماه به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

79000 تومان

اشتراک یکساله

شما می توانید به مدت یک سال به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

149000 تومان