کارگاه طراحی پرایمر

‼️💥 با توجه به درخواست های متعدد دانشجویان؛ کارگاه به‌صورت مجازی برگزار می‌گردد. 💥‼️     کمیته تحقیقات و فناوری…

10,000 تومان
پایان یافته
رایگان

ژورنال کلاب آنلاین کاردیولوژی

کارگروه آموزش کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل تقدیم می‌کند:  ژورنال کلاب آنلاین Topic: «Association between depressive…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

وبینار آشنایی با آزمون فرض آمار

کارگروه آموزش کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار میکند: «وبینار آشنایی با آزمون فرض های…

رایگان!
رایگان

وبینار ارزیابی سازه‌های زیربنایی با استفاده از آزمون‌های غیر مخرب

موضوع وبینار: در این وبینار، ارزیابی سازه‌های زیربنایی از طریق استفاده از آزمون‌های غیرمخرب مورد بررسی قرار می‌گیرد. تکنیک‌ها و…

رایگان!
رایگان

وبینار آمادگی ازمون پیشکارورزی

وبینار آمادگی ازمون پیشکارورزی با تدریس دکتر محمدامین حاجی اندواری 2.5 درصد برتر ازمون پیش کارورزی و مدال نقره المپیاد…

رایگان!
رایگان

جلسه دوم سری کارگاه های در مسیر پیشرفت

📣 کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار می کند:   🍀جلسه دوم از سری کارگاه…

رایگان!