رایگان

کارگاه آشنایی با رباتیک

انجمن علمی دانشجویی رباتیک و مکانیک معاونت فرهنگی و اجتمایی دانشگاه الزهرا (س) “کارگاه آشنایی با رباتیک” را با هدف…

رایگان!
پایان یافته
کارگاه رباتیک
رایگان

کارگاه رباتیک

در این کارگاه دو روزه شما با رباتیک و بازار کار آن آشنا می شوید و دید ما به رباتیک…

رایگان!