پایان یافته
رایگان

سلسله پبش رویدادهای مسابقات ملی ره نشان: وبینار ذخیره سازی انرژی، ابرخازن ها

👨‍🏫 جناب دکتر عمران مرادلو عضو هیات علمی گروه شیمی-دانشکده فیزیک شیمی دانشگاه الزهرا 📆دوشنبه 10 مهر ⏰ 18:30 الی…

رایگان!