آموزش مقدماتی و ترسیم پلان های معماری با اتوکد

🔻 انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم با همکاری اتحادیه مهندسی عمران کشور و انجمن‌های برگزیده برگزار می‌کند: کارگاه…

200,000 تومان