پایان یافته
رایگان

سری نشست‌های Civil Meetings – مقصد مریخ (امکان‌سنجی، مسکونی‌سازی، زمینی‌سازی)

📣 انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن علمی دانشگاه تهران و امیرکبیر برگزار می‌کند:   💢سری نشست‌های…

رایگان!