رایگان

کارگاه آموزش مشتق و انتگرال

انجمن علمی شیمی دانشگاه یزد با همکاری انجمن علمی ریاضی محض دانشگاه باهنر کرمان برگزار می کند: 📚کارگاه آموزش مشتق…

رایگان!
پایان یافته

کارگاه آموزش انتگرال گیری

بسمه تعالی انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میکند: کارگاه آموزش انتگرال گیری فرا گیری…

12,000 تومان
پایان یافته

دوره آموزش انتگرال – ویژه دانشجویان ورودی 1400 فیزیک

🔎دوره آموزش انتگرال – ویژه ورودی 1400 فیزیک🔍   ▫️اصول و روش انتگرال گیری برای انتگرال های یک، دو و…

80,000 تومان