سمینار سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

در این سمینار با مفاهیم اولیه و پایه ای سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی آشنا می‌شوید و همچنین با…

77,000 تومان