پایان یافته

دوره مقدماتی نرم افزار کتیا

📣 انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه الزهرا (س) برگزار میکند:   ⚙ دوره مقدماتی نرم افزار کتیا ⚙  …

390,000 تومان
پایان یافته

دوره آموزشی مقدماتی متلب

📣 انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه الزهرا (س) برگزار میکند:   💻 دوره مقدماتی نرم افزار متلب💻   👤مدرس…

220,000 تومان

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار سالیدورکس

📣 انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه الزهرا (س) برگزار میکند:   ⚙ دوره مقدماتی نرم افزار سالیدورکس ⚙  …

365,000 تومان
پایان یافته

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار پایتون

📣 انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه الزهرا (س) برگزار میکند:   💻 دوره مقدماتی نرم افزار پایتون 💻  …

220,000 تومان