پایان یافته
رایگان

دوره جامع مفاهیم سلولی و مولکولی

🔔انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه یزد با همکاری نشریه انعکاس دانشگاه علوم پزشکی علی ابن ابی طالب برگزار می‌کند.  …

رایگان!
پایان یافته
رایگان

آشنایی با زیست شناسی و بیوتکنولوژی برای کنکوری ها

 گروه زیست شناسی دانشگاه یزد برگزار میکند :  « وبینار آشنایی با رشته زیست شناسی و بیوتکنولوژی » به صورت…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

آشنایی با زیست شناسی و بیوتکنولوژی برای کنکوری ها

⚜️ انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه یزد برگزار میکند : ⚜️ 🔰« وبینار آشنایی با رشته زیست شناسی و بیوتکنولوژی…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

مسیر مهاجرت تحصیلی و چالش های آن

⚜️ انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه یزد برگزار میکند : ⚜️ 🔰 آشنایی با مسیر مهاجرت تحصیلی به آمریکا و…

رایگان!