رایگان

آنچه در دانشکده مهندسی نمی آموزید!

کارگاه آموزشی آنچه در دانشکده ی مهندسی نمی آموزید با تدریس جناب آقای پویا حقانی معاون اجرایی گروه صنعتی و…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

کافه صنعت

انجمن علم مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران قصد دارد مجموعه وبینار های کافه صنعت را با هدف آشنایی و آشتی دانشجویان…

رایگان!