پایان یافته
رایگان

دوره پایتون

از یکشنبه 21 ام ب مدت دو هفته برگزار میشود https://idpay.ir/civilyazd/file/257815 لینک پرداخت و ثبت ناام

رایگان!
پایان یافته
رایگان

دوره نقشه خوانی سازه ها بتنی

دوره نقشه خوانی سازه بتنی تحت مدیریت دکتر میرجلیلی برگزار کننده : انجمن عمران دانشگاه یزد

رایگان!