رایگان

AI in medicine imaging: concepts, techniques, applicatuons

📌 و اینک هشتمین #کارگاه در راستای اولین #کنگره_دانشجویی پژوهش و فناوری شمال کشور 😍 با عنوان🪧 : “AI in…

رایگان!