پایان یافته
آزمون غیر مخرب
رایگان

آزمون های غیر مخرب (ویژه بانوان حضوری استان البرز)

مرکز فنی و حرفه ای شهید رهبری با همکاری نهاد فناوری نانو یوشیتا برگزار میکند   کارگاه حضوری آزمون های…

رایگان!