پایان یافته
کارگاه آنلاین جستارنویسی: تمرین نوشتن

کارگاه آنلاین جستارنویسی: تمرین نوشتن

جستار (Essay) از مهارت‌هایی است که برای هر دانشجو و پژوهشگری لازم است. در این کارگاه دکتر بهارک محمودی، عضو…

100,000 تومان