پایان یافته
مدیریت سرمایه و ریسک
رایگان

مدیریت سرمایه و ریسک

جذابیت بازارهای مالی سبب شده که افراد زیادی به این بازارها ملحق شوند. اما حین انجام معاملات عمدتا دچار سردرگمی…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

نشست “نقد و بررسی ساختار نظارتی بازار سرمایه ایران”

دبیر نشست: جناب آقای دکتر امیرحسین ارضاء سخنران: جناب آقای دکتر امیرحسین ارضاء اعضای پنل: جناب آقای دکتر امیرحسین ارضاء…

رایگان!