رایگان

سلسله کارگاه های کارآفرین شو 2

💡 واحد پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز و انجمن علمی کارآفرینی برگزار میکنند:💡   🔺سلسله دوره مجازی کارآفرین‌شو٢🔻…

رایگان!