پایان یافته
رایگان

سری نشست‌های Civil Meetings – روش‌های مدلسازی رفتار غیرخطی برای تحلیل‌های لرزه‌ای

📣 انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی با همکاری موسسه سبزسازه، انجمن علمی دانشگاه تهران و امیرکبیر برگزار می‌کند:  …

رایگان!