پایان یافته

حساب داری صنعتی

💠 آموزش دوره حسابداری صنعتی  انجمن‌ علمی مهندسی‌ شیمی دانشگاه‌ صنعتی‌ سهند برگزار می کند: دوره آنلاین آموزشی حسابداری صنعتی…

240,000 تومان
پایان یافته
رایگان

حساب داری صنعتی

💠 آموزش دوره حسابداری صنعتی    انجمن‌ علمی مهندسی‌ شیمی دانشگاه‌ صنعتی‌ سهند برگزار می کند:   دوره آنلاین آموزشی…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

کارگاه پروپوزال نویسی

💥انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه ارومیه برگزار می‌کند.💥   《کارگاه پروپوزال‌نویسی》   مدرس دوره: جناب آقای دکتر شهاب جهانگیری (عضو…

رایگان!