پایان یافته
رایگان

دو روز تخصصی کارگاه فناوری بتن

انجمن علمی عمران دانشگاه خوارزمی با حمایت و همکاری شرکت فهاب بتن برگزار می کند:   🔴دو روز تخصصی کارگاه…

رایگان!
پایان یافته

دورۀ بررسی تخصصی کتابخانه‌های matplotlib (جهت مصور سازی)، numpy و pandas (جهت انجام محاسبات عددی) و sympy (جهت حل معادلات دیفرانسیل) در پایتون

انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی به همراه برخی از انجمن‌های همکار این دانشگاه، برگزار می‌کند: دورۀ بررسی تخصصی کتابخانه‌های…

3,500,000 تومان