پایان یافته
رایگان

سلسله نشست های برمدار مهندسی (این هفته با مهندسی شیمی)

⚜️  🟢سلسله نشست های بر مدار مهندسی این هفته با مهندسی شیمی گفتگوی زنده با دکتر جمالپور  (مدیر گروه رشته…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

کارگاه آموزش انتگرال

معاونت پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میکند:⚜️   🟢کارگاه آموزش انتگرال🟢 ویژه دانشجویان…

رایگان!