رایگان

کارگاه آشنایی با رباتیک

انجمن علمی دانشجویی رباتیک و مکانیک معاونت فرهنگی و اجتمایی دانشگاه الزهرا (س) “کارگاه آشنایی با رباتیک” را با هدف…

رایگان!
پایان یافته

مجموعه کارگاه های طراحی الکترونیکی و مکانیکی ربات

📣 تيم هاي رباتيك دانشجويي دانشكده هاي برق و مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:   🔶 مجموعه…

600,000 تومان
پایان یافته

مقدمه ای بر اصول طراحی برد های الکترونیکی

📣 تيم هاي رباتيك دانشجويي دانشكده هاي برق و مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:   🔶 مقدمه…

150,000 تومان
پایان یافته

کار با پردازنده ها (بر مبنای آردوینو)

📣 تيم هاي رباتيك دانشجويي دانشكده هاي برق و مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:   🔶 کار…

300,000 تومان
پایان یافته

مقدمه ای بر طراحی و ساخت مکانیکی

📣 تيم هاي رباتيك دانشجويي دانشكده هاي برق و مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:   🔶 مقدمه…

150,000 تومان
پایان یافته

مجموعه کارگاه های ربات های انسان نما

📣 تيم هاي رباتيك دانشجويي دانشكده هاي برق و مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:   🔶 مجموعه…

900,000 تومان
پایان یافته

مجموعه کارگاه های خودروهای خودران

📣 تيم هاي رباتيك دانشجويي دانشكده هاي برق و مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:   🔶 مجموعه…

750,000 تومان
پایان یافته

مجموعه کارگاه های ربات های پرنده

📣تيم هاي رباتيك دانشجويي دانشكده هاي برق و مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:   🔶 مجموعه کارگاه…

750,000 تومان
پایان یافته

مقدمه ای بر خودروهای خودران

📣 تيم هاي رباتيك دانشجويي دانشكده هاي برق و مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:   🔶 مقدمه…

300,000 تومان