پایان یافته
رایگان

کارگاه رزومه نویسی

اولین جلسه از مجموعه ورکشاپ مهارت های یک حرفه‌ای

رایگان!
پایان یافته

کارگاه آموزش رزومه نویسی

🔎کارگاه آموزش رزومه نویسی🔍 سرفصل ها ·       اهمیت رزومه نویسی ·       انواع رزومه تحصیلی و شغلی ·       رویکردهای مورد نیاز…

60,000 تومان