پایان یافته

دوره مقدماتی متلب

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه الزهرا (س) برگزار میکند:دوره مقدماتی متلبدر روزهای شنبه و پنج شنبه ساعت ۱۷ الی…

160,000 تومان
پایان یافته

دوره مقدماتی پایتون

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه الزهرا (س) برگزار میکند:دوره مقدماتی پایتوندر روزهای یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰شروع:…

160,000 تومان