پایان یافته
رایگان

تجربیات اپلای و زندگی خارج از ایران

⚜ انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه زنجان با همکاری اتحادیه مهندسی مواد و متالورژی کشور برگزار می‌کند :   📝…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

وبینار “آنچه از اینترنت نمی دانید!”

برگزاری وبینار اینترنت به مناسبت روز جهانی اینترنت توسط انحمن علمی آموزشکده فنی و حرفه ای قائم زنجان – توسط…

رایگان!