پایان یافته
رایگان

روش پژوهش و نقشه راه برای چاپ مقاله در ژورنال های معتبر

سیویل تاکس به کمک انجمن علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با حمایتِ ۲۲ انجمنِ علمی دانشگاه های معتبرِ کشور برگزار می‌کند:…

رایگان!