پایان یافته
37%
تخفیف

کارگاه فشرده برنامه نویس پایتون(برنامه نویسی وطراحی سایت هوشمند)

تیم مهندسی کورپی با همکاری انجمن های فیزیک و عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و اتحادیه فیزیک کشور برگزار…

200,000 تومان