پایان یافته
رایگان

وبینار کدنویسی شکبه‌های عصبی مصنوعی

دومین وبینار از سلسله‌وبینارهای شکبه عصبی:   -کدنویسی شبکه‌های عصبی با فریم‌ورک کراس -تمرین و حل چند مسئله -پرسش و…

رایگان!