پایان یافته
رایگان

وبینار رایگان آشنایی با شبکه‌های عصبی طبیعی و مصنوعی

موضوعات این وبینار: تاریخچه تکنیک‌های مورد استفاده دیتاست‌ها چالش‌های موجود معرفی منابع و روش مطالعه در این حیطه مدرس: امیر…

رایگان!