کارگاه شبیه‌سازی مولکولی

در خدمتتون هستیم با ششمین #کارگاه در راستای اولین #کنگره_دانشجویی پژوهش و فناوری شمال کشور 🔥 ✅ شبیه سازی مولکولی…

30,000 تومان