پایان یافته
100%
تخفیف

وبینار طراحی و بهینه سازی سیستم ها

سخنران: دکتر میرسامان پیشوایی   دکترای مهندسی صنایع و استاد دانشگاه – رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران – از پژوهشگران…

50000 – رایگان!