رایگان

تئوری ذینفعان در روابط بین‌الملل

تئوری ذینفعان در روابط بین‌الملل   اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/01/2818:00رشته تحصیلی: ارتباطات، جغرافیا، حقوق، روان‌شناسی، علوم اجتماعی، فقه و حقوق،…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

بررسی سیاستگذاری ایران در حوزه خودرو

صنعت خودروسازی یکی از مهمترین حوزه های رفاهی و حمل و نقل در جهان است و اتخاذ سیاست‌های منتاسب با…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

مدرسه علوم سیاسی ایران بزرگ فرهنگی و مسئله افغانستان

از شنبه ۲۴ مهر لغایت پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ هر روز ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11400/07/2418:00رشته تحصیلی:…

رایگان!