رایگان

دومین دوره مجازی آشنایی با هوش مصنوعی ویژه رشته های علوم انسانی و علوم پایه

 از آنجایی  که بحث هوش مصنوعی در تمامی علوم کاربرد دارد ، یکی از خلا های آموزشی موجود نبود آموزش…

رایگان!

دوره تکمیلی آشنایی با هوش مصنوعی ویژه رشته های علوم انسانی و علوم پایه (مجازی)

 از آنجایی  که بحث هوش مصنوعی در تمامی علوم کاربرد دارد ، یکی از خلا های آموزشی موجود نبود آموزش…

330,000 تومان
پایان یافته

دوره مجازی آشنایی با هوش مصنوعی ویژه رشته های علوم انسانی و علوم پایه

 از آنجایی  که بحث هوش مصنوعی در تمامی علوم کاربرد دارد ، یکی از خلا های آموزشی موجود نبود آموزش…

132,000 تومان
پایان یافته
رایگان

جلسه بررسی کاربرد های فناوری های نوین در پژوهش و آموزش آناتومی دامپزشکی

این کارگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود و در خصوص نقش و کاربرد…

رایگان!
پایان یافته

وبینار آمادگی جهت ورود به بالین

وبینار آمادگی جهت ورود به بالین چه آزمون علوم پایه را به تازگی داده باشید و وارد فیزیوپات شده باشید،…

10,000 تومان