رایگان

مدرسه آشنایی با دنیای کارآفرینی و نوآوری

سلام، وقتتون بخیر! یکی از بدی های کوریکولوم آموزشی دانشجوهای علوم پزشکی اینه که ما هیچ چیزی راجع به ثبت…

رایگان!