اصول صحیح کار و زندگی دندانپزشکان

انجمن علمی دانشجویی دندانپزشکی علوم پزشکی اراک برگزار میکند. “اصول صحیح ارگونومی در کار و زندگی افراد به خصوص دندان…

31
5,000 تومان
پایان یافته

دوره آموزش متلب مقدماتی و پیشرفته

این دوره با همکاری انجمن های علوم مهندسی دانشگاه صنعتي بیرجند و دانشگاه امام خمینی پردیس بوئین زهرا درحال برگزاریست. …

2
55,000 تومان