دوره آموزشی نگارش و ویرایش متون علمی با LaTeX

🎥کارگاه به صورت مجازی برگزار می گردد. 🔹با قابلیت ضبط جلسه 🔹با قابلیت پرسش و پاسخ ⭕️ کارگاه بصورت شش…

600,000 تومان